FANDOM


Wiadomości między serwerem a klientem przesyłane są jako string JSON.

Pola obiektuEdit

Obiekt powstały po przeparsowaniu wiadomości z serwera ma następujące pola:

  • (int) "prior" - priorytet wykonania wiadomości od 0 do ∞, gdzie 0 jest priorytetem najniższym. Wiadomości wykonywane są w kolejce wedłóg priorytetu.
  • (string) "func" - nazwa funkcji, która zostanie wywołana.
  • (array) "params" - paramtry, jakie zostaną przekazane do funckcji, której nazwa przekazana jest przez parametr "func".

Funkcje obsługujące wiadomościEdit

Funkcje, których nazwy są przechowywane w polu "func" wiadomości z serwera są metodami obiektu "parser". Wywołuje je messages.work() - metoda obiektu przetwarzającego otrzymany obiekt JSON. Używa ona instrukcji switch (messages.js linijka 50).